Pigion y Dydd

Un o’r pethau dw i’n bwriadu ei wneud yma yw cadw record o’r pethau dw i wedi dod ar eu traws yn ystod yr oriau dw i’n treulio mynd ar goll yn y sgrîn fach anobeithiol, a ble well i ddechrau gyda’r bardd o Fontreal, a fideo dw i ddim yn cofio gweld o’r blaen. Oes na grynodeb gwell o’n sefyllfa bresenol na hyn?

It’s coming from the feel
That this ain’t exactly real
Or it’s real, but it ain’t exactly there

It’s real, but it ain’t exactly there

Bach o newyddion da o Fachynlleth, sef bellach y dref gyntaf yng Nghymru i ddatgan Argyfwng Hinsawdd. Ydy hyn yn rhywbeth mae trefi eraill yn fodlon efelychu? Dw i ddim yn byw mewn tref, ond dw i’n gweithio mewn un. Amser i fi siapo. (Sef, bwriad arall i’r blog ‘ma, i fod yn broc i’m cydymwybod.)


Pam mae Damian Carrington yn edrych ymlaen at ei Nadolig figan cyntaf. Diddorol sylwi bod ei agwedd e at “fod yn figan” yn debyg i fy un i, sef “figan gartre, hyblyg tu allan (os oes rhaid)”.

Un peth dylwn i fod wedi dweud yn y blogiad am Peter Singer neithiwr yw mod i wastad yn gofyn mewn tŷ bwyta neu dafarn os oes opsiwn figan gyda nhw, a cheisio wneud pwynt o ddiolch iddyn nhw os oes, yn enwedig os nag yw’r lle yn rhywle trendi lle fyddet ti’n disgwyl cael eich afocado ar dost beunyddiol.


Dyma fy rhestr o wyddonwyr hinsawdd ar Twitter. Croeso i chi awgrymu rhagor, yn y sylwadau yma neu ar Twitter


(Mae’n debyg bydd rhagor o bethau yn ymddangos yma yn ystod y dydd, os bydd amser ‘da fi. Croeso i chi awgrymu pethau yn y sylwadau – os dych chi ddim yn gweld y blwch sylwadau, cliciwch yma.)