Galwyr y Gwrthryfel

Mae’r isod yn gyfieithiad o ebost ces i gan y Rebel Ringers – pan mae pobl yn dweud “dw i eisiau helpu XR, ond dw i’n methu mynd ar brotestiadau mawr”, dyma un peth gellir awgrymu iddyn nhw.


Mae XR-UK eisiau clywed gan Wrthryfelwyr sy’n gyffyrddus ar y ffôn ac yn enwedig y rhai sydd â phrofiad mewn Canolfan Alwadau …. mae angen eich sgil arnom i’n helpu i ledaenu’r gair, tyfu’r symudiad a chael cymaint o bobl ar y strydoedd ym mis Hydref â bosibl!

Mae hwn yn weithred gynhwysol a allai fod yn addas i wrthryfelwyr hŷn neu’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd cyrraedd gweithredoedd naill ai oherwydd problemau amser neu symudedd.


(Fi, Nic sy ‘ma nawr.)

Mae’r Rebel Ringers yn cynnal sesiynau hyfforddi wythnosol i’r rhai sydd â diddordeb ymuno mewn tîm Galwyr y Gwrthryfel – yma yng Nghymru byddai’n bwysig iawn bod yr opsiwn i siarad Cymraeg ar gael i’r rhai sy’n cael galwad o’r fath.

Beth amdano?