Anelu at Ddifodiant

Fel sy’n digwydd gyda fi’n rhy aml, ar ôl cwthwm sydyn o flogiadau yma, mae’r lle wedi bod yn segur ers misoedd. Dw i ddim wedi marw, na cholli diddordeb ym mhethau Gwrthryfel Difodiant: i’r gwrthwyneb, dw i’n fwy argyhoeddedig nag erioed bod angen gweithredu yn y modd XR-aidd.

Rydw i a Philippa wedi bod wrthi ddygsu sut i roi’r “sgwrs”, Anelu at Ddifodiant, ac wedi anerch grwpiau yma ym Mhontgarreg, ac yn Aberteifi, yn y Gymraeg ddwywaith ac unwaith yn Saesneg. Rhaid i fi ddweud mod i ddim yn naturiol pan mae’n dod at siarad yn gyhoeddus, ac ro’n i’n nerfus dros ben y tro cyntaf, ond mae wedi gwella bob tro, a chawson ni sesiwn hyfforddi arbennig o dda ddoe, gan Siân Cox o XR Aberhonddu.

Un o’r pethau wnaeth fy nharo yn y sesiwn yna, oedd cymaint yn well oedd cyflwyniadau pawb arall, nag yw fy ymdrechion innau – o leia yn fy marn i. Wrth gwrs, oedd pawb yn garedig iawn, ac wrth gwrs mae peth o’r hen syndrom y cogiwr yn chwarae rhan, ond dw i wir ddim yn meddwl mod i’n siaradwr cyhoeddus da, a byddai’n llawer gwell gen i tasai pobl eraill yn wneud y gwaith yma. Yn achos y sgyrsiau Saesneg, mae’n debyg bydda i mewn lwc, gan fod criw bach o ddarparwr siaradwyr yn ardal Aberteifi yn barod i gymryd eu tro, ond gyda’r cyflwyniadau Cymraeg, mae’n debyg y bydd rhaid i ni gario ymlaen a gwneud rhagor o’r sgyrsiau yn y dyfodol agos. Mae’n rhy pwysig i beidio wneud, a does dim digon o siaradwyr Cymraeg rhugl sy’n gallu wneud yn ein hardal ni, hyd yn hyn.

Dyma fideo o rai o siaradwyr XR yn cyflwyno y sgwrs, yn Saesneg. Mae cymaint o fersiynau o’r sgwrs ag sydd pobl sy’n ei gyflwyno, ac mae e wedi newid tipyn dros y flwyddyn a hanner diwetha, ond dyma prif offeryn denu aelodau newydd sydd gan XR, oni bai am y Gwrthryfela ei hunan.

Dr Gail Bradbrook – un o sylfaenwyr XR
George Monbiot a chyfeillion

(Rhagor i ddod, gobeithio. Rhaid i fi baratoi dosbarthiadau!)