Peter Singer ar Fwyta’n Foesol

Ces i sgwrs gyda fy mam echdoe a ddylen ni fod wedi ei gael ers tro, am y ffaith mod i’n galw fy hunan yn “figan”, ond ddim yn poeni gormod am fwyta fel “llysieuwr” pan dw i ddim gartre. Mae hyn wedi bod yn asgwrn cynnen gydag aelodau eraill fy nheulu cyn nawr, ac arna i mae’r bai am beidio esbonio’n glir o’r cychwyn cyntaf, wrth fynd yn ôl at figaniaeth wedi cyfnod o fod yn hollfwytäol (adeg o’n i’n byw ar dyddyn Maes-y-Morfa, ac yn cadw anifeiliaid).

Llyfrau Peter Singer oedd un o’r dylanwadau mawr arna i adeg hynny. Yn ei iwtilitariaeth, y peth pwysica bob tro yw sicrhau y “daioni mwya i’r nifer mwya o fodau”: y prif wahaniaeth rhyngddo fe a llawer o’i gyd-iwtilitariaid yw ei fod yn gynnwys anifeiliaid yn ei ddifiniad o “fodau”.

Y “broblem” (i rai) gyda iwtilitariaeth Singer-aidd yw ei ronynogrwydd: byddai llawer o figaniaid Peta-pur yn gwadu bod fersiwn Singer o figaniaeth yn haeddu’r enw; tua diwedd y sgwrs yma mae e’n cyfaddau ei fod e wedi bwyta wystrys a chregyn bylchog heb boeni amdano gan eu bod nhw heb yr un fath o gyfundrefn nerfol ag anifeiliaid “uwch”.

Er mod i ddim wedi bwyta molysgiaid ers i fi stopio bwyta cig yn gyffredinol, dw i’n tueddu cytuno â Singer ar hyn, a’i farn ei fod e’n fwy effeithiol yn y pen draw i fod yn “figan hyblyg” nag i fod yn “figan digyfaddawd”, yn enwedig os taw ennill troedigion i’r achos yw’r nod, yn lle bod yn hunan fodlon a balchio yn eich perffeithrwydd moesol.

Beth amdanoch chi? Hapus i gael sgwrs yn y sylwadau…