Alban Arthan

Blwyddyn newydd dda!

Braidd yn gynnar i chi bobl sy’n dal i gredu bod rhifo’r dyddiadau yn golygu rhywbeth, ond i’r meddyliau galaethiol yn ein plith, dyma drobwynt go iawn y flwyddyn gron. Daw tipyn bach mwy o haul ar fryniau yfory, hyd yn oed yng Nghwm Gwaun.

Pa ddiwrnod gwell, felly, i atgyfodi’r hen flog ‘ma?

O’r gorau, do’n i ddim hyd yn oed wedi sylweddoli taw byrddydd gaeaf oedd hi heddi, nes i fi agor rhyngwyneb posh fersiwn diweddara WordPress a dechrau teipio hyn, ond mae’n cyd-ddigwyddiad sy’n rhy dda i’w anwybyddu.

Adduned Blwyddyn Newydd

Buon ni’n siarad am addunedau Blwyddyn Newydd yn y dosbarth yn ystod wythnos ola’r tymor, a ches i fy synnu cynlleiad o’r dysgwyr sy’n wneud adduned. Yn bersonol, dw i wedi wneud, a thorri, o leia un adduned bob blwyddyn, fel arfer ynglyn â cholli pwysau neu lleihau’r yfed, cerdded yn fwy cyson neu ddarllen mwy o lyfrau (yr unig un dw i wedi llwyddo â chadw eleni, mae’n debyg).

Ond mae diwedd y flwyddyn hon yn teimlo’n wahanol. Wrth gwrs y byddai’n braf colli hanner stôn a pheidio rhoi cymaint o arian yng nghronfa gwyliau tafarnwr y Pentre Arms, ond mae canolbwyntio ar wella ansawdd fy nghorff yn teimlo’n fwy amherthnasol nag erioed o ystyried beth mae rhai pobl wedi dechrau wneud â’u cyrff er mwyn sicrhau dyfodol ein rhywogaeth, a phob rhywogaeth arall sydd dal ar gael ar y blaned fach wirion hon. Mae’r mis diwetha ‘ma, ers lawnsiad Gwrthryfel Difodiant wedi bod yn ysbrydoledig i fi…

(Wna i bennu hyn nes ymlaen, a Chymreigio’r rhyngwyneb y blog os bydd amser – mae pethau mwy pwysig i sgwennu amdanynt ar y funud.)

(Nes ymlaen)
Ar ôl sgwennu’r uchod, a’r cofnod am ymgyrch XR a’r BBC, ces i oriau o hwyl trial wneud y blog ‘ma yn ddiogel. Y prif reswm dw i heb flogio ar morfablog.com ers blynydde yw bod y blog gwreiddiol wedi cael ei hacio, ac oedd y broses o’i atgyfodi ac adfer tu hwnt i fi. Erbyn hyn, dw i ddim yn teimlo ei fod yn werth wneud yr ymdrech yna. Mae rhyw fath o archif ar y Wayback Machine, ond does dim byd yna dw i’n gweld ei eisiau, ac eitha lot byddai’n well ‘da fi anghofio amdano’n llwyr. Nid hiraeth am oes aur blogio sy wedi dod â fi ma’s o’m gaeafgwsg blogiadol, ond y pwysedd cynyddol yn fy mhen ynglyn â’r argyfwng hinsawdd sy’n mynnu ffeindio ffordd ma’s. Fel dwedais i bwyddiwrnod ar Twitter, dw i’n synnu mod i ddim wedi colli mwy o ddilynwyr yna, gan mod i ond yn aildrydar pethach diflas am yr hinsawdd trwy’r amser, felly dw i’n ail-ddechrau ar y blogio fel modd i rannu beth sy’n mynd trwy mhen, yn y gobaith y bydd o ryw iws i rywun.